Quy trình tuyển dụng kỹ sư

GIỚI THIỆU VỀ TIẾN TRÌNH KỸ SƯ NHẬT BẢN

 1. Bước 1: Đăng ký tham gia chương trình.
 2. Bước 2: Phỏng vấn thi tuyển với bộ phận đối ngoại.  
 3. Kiểm tra sức khỏe, thái độ, chuyên môn, bằng cấp.
 4. Bước 3: Nhập học trung tâm tiếng Nhật và chuẩn bị hồ sơ xin tư cách lưu trú COE
 5. Kỹ sư nhập học tại trung tâm Nhật ngữ cho tới khi xuất cảnh.
 6. Nộp hồ sơ cho bộ phận nghiệp vụ theo danh mục các giấy tờ cần thiết.
 7. Bước 4: Nhận Naitei – Thông báo được nhận vào làm tại công ty tiếp nhận.
 8. Sau khi hoàn thành từ 10 – 15 bài học Nhật ngữ sơ cấp Minna I, tuỳ theo kết quá đánh giá học tập và rèn luyện, kỹ sư đạt yêu cầu sẽ được nhận và ký kết Naitei.
 9. Bước 5: Phỏng vấn với công ty tiếp nhận
 10. Sau khi hoàn thành 25 bài học Nhật ngữ sơ cấp Minna I, kỹ sư sẽ phỏng vấn trực tiếp với đại diện công ty tiếp nhận.
 11. Công ty tiếp nhận tiến hành trình cục xin COE đối với các kỹ sư đáp ứng được yêu cầu tiếng Nhật.
 12. Bước 6: Trình hồ sơ xin tư cách lưu trú
 13. Thời gian: Khoảng 2 – 4 tháng.
 14. Kỹ sư tiếp tục học tiếng Nhật đến trình độ tương đương N4.
 15. Nhận kết quả COE
 16. Kỹ sư đỗ COE hoàn thiện các thủ tục tài chính, hồ sơ xin visa cần thiết.
 17. Tham gia các hoạt động định hướng trước xuất cảnh, chuẩn bị tư trang, hành lý, nhận hướng dẫn, kế hoạch đưa đón tại sân bay.

TỔNG THỜI GIAN TỪ KHI NHẬP HỌC ĐẾN KHI SANG NHẬT KHOẢNG 6 – 8 THÁNG.